Төлбөр төлөх
  1. Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүнээ сонгон төлбөр төлөх товчлуурыг дарсанаар төлбөр төлөх цонх нээгдэнэ.
  2. Төлбөр төлөгдсөнөөр таны захиалга албан ёсоор баталгаажна. Захиалга баталгаажсан тохиолдолд захиалгыг болих, цуцлах боломжгүй болно.
  3. Төлбөр баталгаажсанаар захиалга хүлээн авах код идэвхижиж хэрэглэгч тэрхүү кодоор захиалгаа хүлээн авна. /Хэрэглэгч танд ирсэн кодыг хадгалан бараа бүтэээгдэхүүн хүлээн авахад ашиглана.
  4. Хэрэглэгч нь төлбөрөө түр хойшлуулсан бол таны сонгосон бараа бүтээгдэхүүн Хэрэглэгчийн бүртгэл хэсгийн “Миний захиалгууд” дотор байршин 24 цаг дотор хадгалагдана.