Хүргэлтийн нөхцөл
  • Захиалга баталгаажсанаас хойш 24 цаг дотор хүргэлт хийгдэнэ.
  • Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаараа тодорхой, үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй. Холбоо барих утсаа нээлттэй байлгах шаардлагатай.
  • Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүн хүргүүлэн авах цагийг өөрт тохируулан сонгох.
  • Хүргэлт үнэгүй.
  • Хөдөө орон нутагт хүргэгдэнэ.